Pierwsza
wizyta

Podcięcie wędzidełka

Zabieg podcięcia wędzidełka w Dentolandii
– korzyści dla Pacjenta

Podczas wizyty konsultacyjnej w Dentolandii lekarz wykona badanie wewnątrzustne wraz z oceną typu wędzidełka. W razie konieczności zakwalifikuje Pacjenta do zabiegu podcięcia wędzidełka. Często trafiają też do nas Pacjenci, u których diagnoza i kwalifikacja do zabiegu odbyła się podczas wizyty u logopedy, neurologopedy lub laryngologa.

Dlaczego warto wykonać zabieg podcięcia wędzidełka w Dentolandii?

 • Dla komfortu małego Pacjenta zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym wraz z sedacją wziewną (gaz rozweselający – podtlenek azotu) lub w płytkim znieczuleniu ogólnym
 • Stosujemy małoinwazyjną metodę podcięcia wędzidełka przy wykorzystaniu lasera lub elektrotomu, co zmniejsza ryzyko krwawienia po zabiegu i przyspiesza gojenie.
 • Podczas zabiegu wykonujemy koagulację tkanek, czyli zamykanie naczyń krwionośnych – dzięki temu nie jest konieczne zakładanie szwów, co jest komfortowe dla Dziecka.
 • Po zabiegu stosujemy ozon o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych. Ozon zabezpiecza prawidłowy proces gojenia i zmniejsza prawdopodobieństwo infekcji.
 • W celu przyspieszenia gojenia i stymulacji regeneracji tkanek używamy lasera biostymulującego.

Wędzidełka w jamie ustnej – rodzaje i funkcje

 

W jamie ustnej obecnych jest kilka wędzidełek, których zadaniem jest wspomaganie prawidłowej mowy, pobierania pokarmu i oddychania:

Wędzidełko podjęzykowe jest to cienki fałd skóry łączący dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej. Wędzidełko języka odpowiada za: prawidłową ruchomość języka, ułożenia języka, prawidłowy tor oddychania, prawidłową mowę i rozdrabnianie pokarmu.

Wędzidełko wargi górnej / dolnej to fałd błony śluzowej umiejscowiony w środkowej linii biegnącej od wewnętrznej strony wargi do dziąseł szczęki / żuchwy. Rolą obu wędzidełek jest umożliwienie odchylenia warg, podnoszenie ich, a ponadto utrzymywanie odpowiedniego napięcia mięśniowego, funkcje ssania czy żucia.

Wędzidełka policzkowe to małe fałdy tkanki po obu stronach linii górnych zębów. Wędzidełko to, podobnie jak wargowe, wspomaga prawidłowe spożywanie pokarmu, żucie, a także utrzymanie odpowiedniego napięcia mięśniowego w obrębie jamy ustnej.

Nieprawidłowe wędzidełko – objawy

Krótkie wędzidełko językowe

Najczęściej spotykaną wadą rozwojową jamy ustnej jest krótkie (przerośnięte) wędzidełko języka (ankyloglosja), co ogranicza jego ruchomość i upośledza funkcję. Nieprawidłowa budowa wędzidełka ma duży wpływ na mowę, sposób jedzenia i ogólne funkcjonowanie dziecka, a później dorosłego człowieka.

Objawy nieprawidłowości w obrębie wędzidełka języka zależą od okresu rozwoju:

1. W okresie noworodkowym i niemowlęcym wpływa na karmienie piersią, u dziecka stwierdza się zaburzenia ssania, u mamy występuje bolesność brodawek

2. We wczesnym i późnym dzieciństwie pojawiają się następujące problemy:

 • nieprawidłowa mowa (seplenienie),
 • zaleganie śliny lub ślinotok,
 • specyficzny typ przełykania,
 • problemy trawienne spowodowane zbyt słabym rozdrobnieniem pokarmów,
 • oddychanie przez usta,
 • wady zgryzu,
 • częstsze infekcje górnych dróg oddechowych i jamy ustnej
 • zaburzenia snu.

 

3. U dorosłych nieprawidłowa pozycja wędzidełka języka wpływa na stabilność efektów leczenia stomatologicznego, uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii logopedycznej i może powodować problemy periodontologiczne.

Skuteczna terapia zaburzeń związanych z przerostem wędzidełka języka wymaga podejścia interdyscyplinarnego – współpracy lekarzy kilku specjalności, w tym chirurga, stomatologa, ortodonty, logopedy, neurologopedy. Bardzo ważnym aspektem jest wdrożenie ćwiczeń po zabiegu, by wspomóc wypracowanie prawidłowych funkcji języka.

Zaburzenia w obrębie wędzidełek wargowych

Najczęściej spotykanymi wadami wędzidełek wargowych jest ich przerost lub nieprawidłowe zlokalizowanie ich przyczepów. Taka budowa może doprowadzić do:

 • odsłonięcia szyjek zębowych,
 • obniżenia poziomu dziąseł,
 • wad zgryzu,
 • diastemy (przerwy między zębami),
 • trudności w ssaniu,
 • niedomykania się warg,
 • zaburzonej wymowy.

 

W przypadku przerośniętego wędzidełka u dziecka, które ma jeszcze zęby mleczne, taki stan jest całkowicie prawidłowy, ponieważ wyznacza na łuku zębowym miejsce dla późniejszych zębów stałych.